top of page
Plain background 2.jpeg
Business Administration Major 5M2468 Cover image with persons hands on a keyboard
Teagascóir ‘beo’
Bunaithe sa seomra ranga
Cumaiscthe
ríomhfhoghlaim

Cuid dár gClár Traenach agus Áit NUA Lir - (Ag dul i dtreo Mórdhámhachtain QQI 5M2468 Riarachán Gnó - Leibhéal 5)

Dámhachtain Iomlán liostaithe thíos - cáilíocht post oifige phraiticiúil (8 modúl, 120 creidiúint) 

Féach Cúrsaí Teaglaim Níos Giorra thíos, chomh maith, ina bhfuil 3 mhodúl nó níos mó - Deimhniú modúil singil.

 

Conairí Dul Chun Cinn:

D’fhéadfadh céimeanna Coláiste leibhéal iontrála a bheith mar thoradh ar an Mórdhámhachtain seo – déan teagmháil le Stiúrthóir Oiliúna Lir le haghaidh faisnéise nó téigh chuig suíomh Gréasáin an CAO le haghaidh tuilleadh eolais.

QQI-AWARD-LOGO shown as a letter Q
Image of individual Lir Online adult learners learning online on their laptops
bottom of page